Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних та пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу

Мета: дати поняття про активні та пасивні дієприкметники, пояснити відмінність між ними, особливості творення та правопис; розвивати вміння утворювати активні та пасивні дієприкметники, правильно писати дієприкметникові суфікси; розвивати логічне мислення, пам'ять, виховувати кращі людські риси, бажання допомогти ближньому. Обладнання: таблиці «Активні та пасивні дієприкметники», «Творення активних та пасивних дієприкметників». ХІД УРОКІВ І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 1. Перевірка домашнього завдання. 2. Гра «Хто швидше і точніше?». Ведучий повільно диктує прикметники і дієприкметники, пропонуючи записати лише дієприкметники і вказати в дужках дієслова, від яких вони утворені. Наприклад: загострений {загострити). Виграє той, хто не припустився жодної помилки. Гострий, загострений; дрібний, здрібнілий, подрібнений; скривлений, кривий; м'який, пом'якшений; дійсний, діючий; працьовитий, працюючий, опрацьований; бережливий, збережений; вільний, звільнений; зголоднілий, голодний; головний, головуючий; помічений, помітний; дослідний, досліджуваний, досліджений. II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ — Від поданих дієслів утворіть дієприкметники й у виділених вертикальних рядках прочитайте ключові слова теми, що буде вивчатися на уроці.

  Який літає. Які крокують. Який розтав. Які посивіли. Яка співає. Який заснув. Який радіє. Яке розсипали. Який виконали. Яку занесли. Який перемили. Яку згадують. Які відігнули. Який нагріли.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКІВ IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 1. Спостереження над мовним матеріалом. — Порівняйте дієприкметники І та II частини кросворда. Хто виконує дію в дієприкметниках активного стану, а хто — у пасивного? Сформулюйте визначення. 2. Пояснення вчителя з використанням таблиці «Активні та пасивні Дієприкметники». (Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний матеріал підручника, розміщений на с. 137—138, 140.) Дієприкметники

  активні ознака предмета за дією, яку він сам виконує жевріюча надія (надія жевріє), атакуючі бійці (бійці атакують), зів'ялі квіти (квіти зів'яли) пасивні ознака предмета за дією, яку виконує над ним інший предмет викопаний скарб (хтось викопав), підписана заява (декан підписав), розбитий посуд (брат розбив) теперішнього часу міцніючі м'язи темніючий від часу минулого часу зміцнілі м'язи потемнілий від часу минулого часу пещене дитя витолочена трава

3. Розподільний диктант. — Запишіть дієприкметники у дві колонки: І — активні, II — пасивні. Нагороджений, працюючий, переконаний, закручений, посивілий, керуючий, бажаний, знижений, почорнілий, напоєний, Нев'янучий, зів'ялий, повідомлений, діючий, оновлюючий, оновлений, досліджений, зашитий, випрасуваний, зображений, відтворюючий, відтворений. 4. Пояснення вчителя із використанням таблиць. Активні дієприкметники теперішнього часу Від перехідних і неперехідних дієслів недоко-наного виду Дієслово (основа теперішнього часу) Атакуй - уть рев - уть дриж - ать тремт - ять + суфікси - уч-,-юч-, Атакуючий (боєць) ревучий (потік) дрижачий (голос тремтячий (пес) Обмежені вживанням: синіюче небо, бажаючі (можливо, але небажано), перевиконуючий план робітник—робітник, який перевиконує план Зовсім не утворюються дієприкметники від дієслів на - ся: рос. развивающийся — той, що розвивається, учащийся — той, хто навчається Активні дієприкметники минулого часу Лише від неперехідних дієслів доконаного виду Дієслово (основа інфінітива) + Суфікс - л- посиві - ти Осі(с)- ти Змарні - ти Пасивні дієприкметники минулого часу Творяться від пере - Основа інфінітива + суфікси - н-, - єн-, Хідних дієслів доконаного і, рідше, (зміни звуків) - т- поло-ти полотий (полений) Недоконаного виду прописа-ти прописаний склеї-(ї/є)ти склеєний побіли-(и/е)ти побілений ратифікува-(у/о)ти ратифікований застосовува-ти застосовуваний Пасивні дієприкметники бувають доконаного і недоконаного виду і завжди минулого часу, але Дієприкметники, утворені від дієслів недоконаного виду з суфіксом - ува-, - овува-у можуть мати значення часу Минулого застосовуваний колись, вирощуваний раніше теперішнього застосовуваний сьогодні, вирощуваний цього року Можливі чергування: [д] — [дж] — погодити — погоджений; [зд] — [ждж] — об'їздити — об'їжджений; [г], [з] — [ж] — зберегти — збережений; [с] — [ш] — оголосити — оголошений; [к], [т] — [ч] — сікти — січений V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 1. Тренувальні вправи. Завдання І: від поданих дієслів утворити: А) активні дієприкметники теперішнього часу: думають, ке Рують, тримають, сяють; Б) активні дієприкметники минулого часу: розквітнути, пос Таріти, змерзнути, засохнути, почорніти. Завдання II: переписати речення, утворюючи від поданих в дужках дієслів пасивні дієприкметники, суфікси виділити. Степ у цю пору весь (залити) сонцем, (огорнути) голубими димками весняних випарів. Сонце сховалося в гай за горою, як в (зачарувати) храм. (Покрити) травою висока могила, на ній я з тобою сидів, моя мила. Завдання III: відредагувати речення. 1) На долю нашого покоління випали завдання рішати на-болівпіі проблеми сучасного. 2) Застарівпіе обладнання рішили поміняти на нове. 3) Постраждавші під час аварії на ЧАЕС терміново направлялись в лікарні Київа та області. 4) Випускники радо вітали свого бувшого класного керівника. 5) Це зауваження не торкається усіх пропускаючих учобу по хворобі. 6) Посивів-ший дідусь сидів на призьбі і щось читав. 7) Зароспіий бур'яном сад все ще давав врожай. 2. Робота з підручником. Виконання вправи 243. VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКІВ Творча робота з граматичним завданням. — Прочитайте текст, знайдіть дієприкметники активного та пасивного стану. Складіть свій текст про біблійну легенду (за ви бором), використовуючи дієприкметники. Побудуйте текст у фор мі розповіді-виступу на літературному гуртку. Як Мати Божа оживила джерело Легенда Ішла Божа Мати зі святим Йосифом у гості до своєї тітки Єлизавети. Втомлені спекою набрели на невеличке деревце, під яким сидів пастушок. Навколо нього паслися вівці, скубли суху траву і дуже хотіли пити. — Чи дозволиш нам, хлопчику, відпочити в тіні твого Дерева? — запитала Божа Мати.— І, може, покажеш нам якесь Джерело, бо дуже хочеться пити. Хлопець привітно всміхнувся, однак відповів зажуреним голосом: — Будь ласка, відпочивайте, але малу тінь дає це дерево, бо висихає від посухи. А джерельце є тут недалеко, та зосталось у ньому лише трохи каламутної води. Я сам з овечками помираю від спеки і спраги. — Дай нам скляночку цієї води! — попросив святий Йосиф. Хлопчик приніс скляночку теплої, скаламученої води. Мати Божа простягнула руку до неї і тільки доторкнулась, вода зробилася чистою і свіжою. Напилась і подала Йосифові. Потім пішла до висушеного джерельця і вилила в нього решту води. Дорогою скропила трохи деревце. У ту ж мить наповнилося джерело погожою водою, яка потекла на леваду й оживила траву. А дерево враз зазеленіло та вкрилося густим листом, закривши мандрівників і пастушка від пекучого сонця. VII. ДОМАШНЄ ЗА

Если вам понравилось готовое домашнее задание по литературе по теме: Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних та пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу мы скажем спасибо, если вы разместите ссылку в вашей социальной сети.

Тематические работы

 • Суфікси дієприкметників теперішнього часу
 • Суфікси дієприкметників теперішнього часу У дієприкметниках теперішнього часу пишуться суфікси: 1) - ущ-(-ющ) (дійств.), - їм - (страд.), якщо дієслова, від яких вони утворені, - I дієвідміни (див. урок 44), наприклад: пишучий, що бореться, читаючий, що читається; 2) - ащ - (-ящ-) (дійств.), - їм - (страд.), якщо дієслова, від яких вони
 • Суфікси – ан – (-анн-), – ян – (-янн-), – ен – (-енн-) у дієприкметниках і в отпричастних утвореннях
 • Суфікси - ан - (-анн-), - ян - (-янн-), - ен - (-енн-) у дієприкметниках і в отпричастних утвореннях У страдательних дієприкметниках минулого часу, а також у прикметниках і іменниках, що утворилися із цих дієприкметників, пишеться суфікс ан(н)-, - ян(н)-, якщо відповідне дієслово кінчається на - ать (-ять), і суфікс
 • Активні і пасивні дієприкметники, їх творення. Урок-подорож із використанням ікт
 • Мета: навчити учнів визначати активні та пасивні дієприкметники й утворювати їх; поповнювати словниковий запас учнів; домогтися засвоєння учнями правил творення активних і пасивних дієприкметників; виховувати в учнів любов до природи, до прекрасного — до квітів; шанобливе ставлення до українських традицій. Соціокультурна змістова лінія: традиції українського народу, квіти, мова квітів. Міжпредметні
 • Нн і н у коротких формах прикметників і дієприкметників
 • Нн і н у коротких формах прикметників і дієприкметників Подвійне н пишеться в мн. ч. і в жіночому й у середньому роді ед. ч. коротких прикметників, що утворилися від страдательних дієприкметників минулого часу, у повній формі яких - подвійне н, наприклад: групи дисциплинированни й организованни; дівчинка воспитанна й розумна; вони
 • Урок третій (частина 2). Вид дієслова. Видові пари
 • Дієслово позначає дію предмета. Відповідає на питання що робити? що зробити? Дієслова, які відповідають на запитання що робити? є дієсловами Недосконалого виду, а дієслова, які відповідають на запитання що зробити? - Доконаного виду Наприклад, дієслово думати (що робити?) є дієсловом недосконалого виду Дієслово подумати (що зробити?) - дієслово доконаного виду Дієслова можуть утворювати видові
Размещено в разделе: Рефераты

Литература в школе

РОССИЯ И РУССКИЙ...

РОССИЯ И РУССКИЙ НАРОД В ПОЭМЕ Н. В.ГОГОЛЯ "МЕРТВЫЕ ДУШИРусь, куда ж несешься ты? ...

Критическое изображение армейского...

ДействиеЖизни,Офицеры стараются придумать для себя какое-то побочное занятие. Для большинства это, конечно, пьянство и ...

Порок под личиной...

Порок под личиной добродетели Когда пытаешься охватить мысленным взором все бесконечное количество сатирических персонажей, ...

Мертвые души в...

"Мертвые душив поэме Гоголя. Поэма Н. В. Гоголя "Мертвые души- величайшее произведение мировой литературы. ...

СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНА...

СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНА БУЛГАКОВА "МАСТЕР И МАРГАРИТАРоман Булгакова "Мастер и Маргаритабыл опубликован в 1966-1967 ...


Самое читаемое

Учителям, школьникам и...

Verlibr.com содержит тесты по русскому языку и разделы по истории русской письменности. Поэтические загадки, ...

Уроки жизни в...

Уроки жизни в сказке К. Г. Паустовского «Теплый хлеб» Цель: заинтересовать биографией ...

Тема життя й...

Тема життя й смерті в романі Л. Н. Толстого «Війна й мир» Однієї із самих ...

Любов і дружба...

мета: продовжити читання казки, розкрити поняття «любов» і «дружба», порівняти, як їх розуміють герої ...

Головні життєві цінності...

Мета: з’ясувати, які життєві цінності вважає головними автор казки; провести літературні паралелі; засвоїти терміни ...

Літературознавство й лінгвістика

Гарна книга - та, у якій автор говорить те, що повинне, не говорить того, ...

Текст як поняття...

Немає слова, що було б так замашисто, жваво, так виривалося б з-під самого серця, ...

Автор и идейно-смысловая...

Глаза читателя более строгие судьи, чем уши слушателя. Вольтер Автор и идейно-смысловая сторона искусства ...