Тема. Біблійні притчі. Десять заповідей

Мета: допомогти учням осмислити ідейно-худож- Ній зміст, загальнолюдську цінність біблійних притч, десяти Божих заповідей; розвивати навички змістовного переказу, коментування та аналізу епічних творів; виховувати повагу до святинь людства, усвідомлення універсальності євангельських істин людського буття. Обладнання: різні видання Біблії, ілюстрації до притч (реп- Родукції картин Рембрандта, Сальвадора Роза, Шевченка та ін.), словник літературознавчих термінів. Теорія літератури: притча. І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ Вступне СЛОВО вчителя. Доктор філологічних наук, сучасний літературознавець Тетяна Бовсунівська пише в одній зі своїх праць: «Можна прочитати весь Старий Заповіт від палітурки до палітурки і не знайти там жодної формальної дефініції; предмет з'ясовується не через визначення, а через уподібнення за принципом притчі».

Освячена тисячоліттями традиція побудови висловів продовжена і в Євангеліях: "Царство небесне подібне до того-то і того-то" і жодного разу ми не зустрічаємо: "Царство небесне є те-то і те-то"». Оцей принцип алегорії, недомовленості, аналогій примушує тисячі вчених, митців замислюватися над загадками наймудріпіої Книги книг — Святого Письма. І саме це допомагає людині бачити в біблійних оповідях щось близьке собі, якусь підказку в складних життєвих ситуаціях. Тому зміст притч і Божих заповідей стане предметом обговорення на сьогодніпіньому уроці. II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ «Хвилинка мудрості».

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 1. Робота в парах. (Учні розповідають один одному молитву «Отче наш» напам'ять.) 2.

Розповідь про Біблію, переказ основних біблійних легенд. 3. Повідомлення-переказ інших біблійних легенд. (Учні можуть, наприклад, переказати легенди про Каїна та Авеля, потоп, історію Йосипа та ін.

) IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МА ТЕРІАЛУ Слово вчителя. Мойсей, біблійний пророк, визволив давніх євреїв з єгипетського полону. Після низки чудес він вивів єврейський народ з Єгипту і через 40 років блукань по Синайській пустелі привів до «Землі обітованої (обіцяної)» — Ханаану (тепер — Палестина). У кінці подорожі Мойсей одержав від Бога на кам'яних скрижалях (плитах) десять заповідей, що їх повинні були дотримуватися люди, щоб мати життя вічне, потрапити до раю. Пройшли тисячоліття, а нічого мудрішого, раціонального людство так і не вигадало.

Навіть комуністи, жорсткі противники релігії, у радянську добу використали деякі з десяти заповідей у своєму «Кодексі будівника комунізму». 2. Виразне читання десяти Божих заповідей. 3. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

4. Евристична бесіда. — Які із заповідей ви віднесли б (за призначенням) віруючим, а які — всім людям?

— Які із заповідей ви вважаєте суто необхідними для людського суспільства, найважливішими? Чому саме? — Чи дотримуються цих заповідей у вашій родині, чи говорять вам про них ваші батьки, дідусі, бабусі? 5.

Робота з літературознавчим словником. (Учні роблять записи до словничків.) Притча — повчальне алегоричне оповідання про людське життя з яскраво висловленою мораллю. Сюжет у притчі наявний, але він цілком підкорений моралізуючій частині твору, часто служить розгорнутою алегорією.

Для притчі характерна можливість різнотлумачення та різноманітного застосування. Зв'язок притчі з епохою й конкретними обставинами лише опосередкований. 6. Евристична бесіда. — З якими притчами ви вже знайомі з попередніх класів? («Казка про яян» Еми Андієвської, «Планетник» Б. Харчука.

) — Які моральні настанови даються в цих притчах? (Потрібно чути й поважати не тільки себе, а й інших, уміти жити в суспільстві; людина нерозривно пов'язана з природою, треба вміти «читати» її «знаки», вміти мріяти й любити людей.) 7. Виразне читання «Притчі про блудного сина».

8. Демонстрування ілюстрацій; словникова робота. 9. Евристична бесіда. — Яке враження справила на вас притча?

Чому саме? — Чи згодні ви з її мораллю? Свою думку обґрунтуйте. 10.

Коментар учителя. У творах художньої літератури мотив повернення блудного сина нерідко набуває філософського змісту і трактується як повернення людської душі до предковічних істин, витоків.

Прикладом такого переосмислення може служити вірш Івана Драча «Матері від блудного сина». 11. Виразне читання «Притчі про сіяча». 12. Словникова робота, обмін враженнями.

13. Евристична бесіда. — З яких двох виразних частин складається притча? (Сюжет (фабула) і мораль.) — З якими моральними настановами сучасності можна співвіднести мораль цієї притчі? (Про «добрий ґрунт», його необхідність для навчання, виховання.) V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК Інтерактивна вправа «Гронування». Визначте Риси Християнської Моралі.

Риси християнської моралі
1 ! 1 1 1
Правда Чесність Патріотизм Скромність Любов до ближнього

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ Інтерактивна вправа «Мікрофон». • Продовжіть речення: «Я думаю, що євангельські притчі в нашому житті...

» «Десять Божих заповідей для мене... » «Раніше я не замислювався (замислювалася)...» VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Виразно читати, переказувати й аналізувати притчі; вивчити десять заповідей напам'ять; підготувати повідомлення про інші притчі (за бажанням).

Если вам понравилось готовое домашнее задание по литературе по теме: Тема. Біблійні притчі. Десять заповідей мы скажем спасибо, если вы разместите ссылку в вашей социальной сети.

Тематические работы

  • Нетрадиційність образа сатани в романі М. Булгакова “Майстер і Маргарита” Майстер і Маргарита Булгаков М. А
  • Нетрадиційність образа сатани в романі М. Булгакова "Майстер і Маргарита" Нетрадиційність образа сатани в романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита» Ми звикли зв'язувати сатану зі злом. Протягом життя нам нав'язують образ поганої істоти література, газети, телебачення. Яке тільки шукає момент, щоб напакостити, обдурити, зрадити й заманити в пастку. Істота, що нічого
  • Біблія як історико-літературна пам’ятка світової культури. легенди Старого Заповіту
  • Мета: Повідомити про історію виникнення Біблії, її склад, ознайомити з легендами про царя Соломона та його притчами, зробити висновки про особливості жанру притчі на матеріалі прочитаних біблійних переказів; розвивати уміння логічно мислити, робити правильні висновки; виховувати бажання бути мудрою, справедливою, неординарною людиною. Обладнання: Біблія, схема, ілюстрації-гравюри Г. Доре, «Біблійні історії». ...Щоб
  • Ідейно-художня своєрідність оповідання Л. Н. Толстого «Після балу» Після балу Толстої Л. Н
  • Ідейно-художня своєрідність оповідання Л. Н.Толстого «Після балу» В оповіданні "Після балу" особливо сильний викривальний пафос у порівнянні з іншими добутками письменника. В оповіданні є елементи притчі, моралізаторський початок, ідея просвітительства протиставляється ідеї духовного вдосконалювання - все це характерно для пізнього Толстого. Письменник звертається до різко соціального конфлікту, що виражений і
  • Теорія Родіона Раскольникова: «тварина тремтяча» і «право имеющий» Злочин і покарання Достоєвський Ф. М
  • Теорія Родіона Раскольникова: «тварина тремтяча» і «право имеющий» Ф. М. Достоєвський - найбільший російський письменник, неперевершений художник-реаліст, анатом людської душі, жагучий поборник ідей гуманізму й справедливості. "Геніальність Достоєвського, - писав М. Горький, - незаперечна, по силі зображальності його талант дорівнює, може бути, тільки Шекспірові". Твір Достоєвського відрізняються пильним інтересом до інтелектуального
  • Теорія родіона раскольникова “Тварини тремтячі” і “Право имеющие”
  • Твір по літературі: Теорія родіона раскольникова Тварини тремтячі й Право що мають Ф. М. Достоєвський - найбільший російський письменник, неперевершений художник-реаліст, анатом людської душі, жагучий поборник ідей гуманізму й справедливості. "Геніальність Достоєвського, - писав М. Горький, - незаперечна, по силі зображальності його талант дорівнює, може бути, тільки Шекспірові".Його романи
Размещено в разделе: Программы, пособия

Литература в школе

РОССИЯ И РУССКИЙ...

РОССИЯ И РУССКИЙ НАРОД В ПОЭМЕ Н. В.ГОГОЛЯ "МЕРТВЫЕ ДУШИРусь, куда ж несешься ты? ...

Критическое изображение армейского...

ДействиеЖизни,Офицеры стараются придумать для себя какое-то побочное занятие. Для большинства это, конечно, пьянство и ...

Порок под личиной...

Порок под личиной добродетели Когда пытаешься охватить мысленным взором все бесконечное количество сатирических персонажей, ...

Мертвые души в...

"Мертвые душив поэме Гоголя. Поэма Н. В. Гоголя "Мертвые души- величайшее произведение мировой литературы. ...

СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНА...

СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНА БУЛГАКОВА "МАСТЕР И МАРГАРИТАРоман Булгакова "Мастер и Маргаритабыл опубликован в 1966-1967 ...


Самое читаемое

Учителям, школьникам и...

Verlibr.com содержит тесты по русскому языку и разделы по истории русской письменности. Поэтические загадки, ...

Уроки жизни в...

Уроки жизни в сказке К. Г. Паустовского «Теплый хлеб» Цель: заинтересовать биографией ...

Тема життя й...

Тема життя й смерті в романі Л. Н. Толстого «Війна й мир» Однієї із самих ...

Любов і дружба...

мета: продовжити читання казки, розкрити поняття «любов» і «дружба», порівняти, як їх розуміють герої ...

Головні життєві цінності...

Мета: з’ясувати, які життєві цінності вважає головними автор казки; провести літературні паралелі; засвоїти терміни ...

Літературознавство й лінгвістика

Гарна книга - та, у якій автор говорить те, що повинне, не говорить того, ...

Текст як поняття...

Немає слова, що було б так замашисто, жваво, так виривалося б з-під самого серця, ...

Автор и идейно-смысловая...

Глаза читателя более строгие судьи, чем уши слушателя. Вольтер Автор и идейно-смысловая сторона искусства ...